Bài trích
Sự cần thiết của luật sư bảo vệ quyền con người trong pháp luật tố tụng /
Tác giả CN Hoàng Thu Yến
Nhan đề Sự cần thiết của luật sư bảo vệ quyền con người trong pháp luật tố tụng / Hoàng Thu Yến
Thông tin xuất bản H., 2014
Mô tả vật lý 37-40tr.
Tóm tắt Phạm vi bài viết tác giả nghiên cứu, trao đổi ý kiến đóng góp của mình về sự cần thiết của luật sư bảo vệ quyền con người trong pháp luật tố tụng.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Pháp luật tố tụng
Từ khóa tự do Cần thiết
Từ khóa tự do Luật bảo vệ quyền con người
Nguồn trích Quản lý nhà nước- Số 224 (Tháng 09/2014)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
000 00000nab#a2200000ui#4500
00135388
0022
004241D5653-100D-42BE-A716-3F329C72C32C
005201611151644
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20161115164109|bthuvien3|y20161026161943|zthuvien2
100 |aHoàng Thu Yến
245 |aSự cần thiết của luật sư bảo vệ quyền con người trong pháp luật tố tụng / |cHoàng Thu Yến
260 |aH., |c2014
300 |a37-40tr.
520 |aPhạm vi bài viết tác giả nghiên cứu, trao đổi ý kiến đóng góp của mình về sự cần thiết của luật sư bảo vệ quyền con người trong pháp luật tố tụng.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aPháp luật tố tụng
653 |aCần thiết
653 |aLuật bảo vệ quyền con người
773 |tQuản lý nhà nước|gSố 224 (Tháng 09/2014)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào