Bài trích
Về áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015. /
Tác giả CN Nguyễn Thị Tuyết
Nhan đề Về áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015. / Nguyễn Thị Tuyết;Trương Đức Thuận
Thông tin xuất bản H., 2016
Mô tả vật lý 16-20;9TR
Tóm tắt Bài viết trình bày về áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 và phân tích các quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và việc áp dụng pháp luật đối với các quy định đó.
Từ khóa tự do Áp dụng quy định
Từ khóa tự do Bộ luật hình sự
Từ khóa tự do Quy định
Nguồn trích Tòa án nhân dân- 17/2016
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/17thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00137027
0022
004B9FCB5A2-1C23-4802-BD0B-E284DA382DC5
005201703161620
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170316162025|zthuvien2
100 |aNguyễn Thị Tuyết
245 |aVề áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015. / |cNguyễn Thị Tuyết;Trương Đức Thuận
260 |aH., |c2016
300 |a16-20;9TR
520 |aBài viết trình bày về áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 và phân tích các quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và việc áp dụng pháp luật đối với các quy định đó.
653 |aÁp dụng quy định
653 |aBộ luật hình sự
653 |aQuy định
773 |tTòa án nhân dân|g17/2016
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/17thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào