Bài trích
Những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng quy định về phí phá sản và tạm ứng phí phá sản tại Luật phá sản năm 2004 và các văn bản luật có liên quan - kiến nghị sửa đổi quy định về phí phá sản và tạm ứng phí phá sản /
Tác giả CN Tô Nguyễn Cẩm Anh
Nhan đề Những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng quy định về phí phá sản và tạm ứng phí phá sản tại Luật phá sản năm 2004 và các văn bản luật có liên quan - kiến nghị sửa đổi quy định về phí phá sản và tạm ứng phí phá sản / Tô Nguyễn Cẩm Anh
Thông tin xuất bản H., 2014
Mô tả vật lý 24-27;48tr.
Tóm tắt Qua bài viết, tác giả nghiên cứu, đưa ra những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng quy định phí phá sản và tạm ứng phí phá sản tại luật phá sản năm 2004 và các văn bản pháp luật có liên quan. Từ đó đưa ra một số đề xuất , kiến nghị sửa đổi quy định về phí phá sản và tạm ứng phí phá sản.
Thuật ngữ chủ đề Thực thi pháp luật
Từ khóa tự do Khó khăn
Từ khóa tự do Phí phá sản
Từ khóa tự do Áp dụng quy định
Từ khóa tự do Văn bản pháp luật
Từ khóa tự do Tạm ứng
Từ khóa tự do Luật phá sản 2004
Nguồn trích Tòa án nhân dân-
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/17thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00136028
0022
004220777FD-FBD0-4D3C-8D3B-DC6F536466EA
005201612051456
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20161205145229|bthuvien3|y20161116150023|zthuvien3
100 |aTô Nguyễn Cẩm Anh
245 |aNhững khó khăn, vướng mắc khi áp dụng quy định về phí phá sản và tạm ứng phí phá sản tại Luật phá sản năm 2004 và các văn bản luật có liên quan - kiến nghị sửa đổi quy định về phí phá sản và tạm ứng phí phá sản / |cTô Nguyễn Cẩm Anh
260 |aH., |c2014
300 |a24-27;48tr.
520 |aQua bài viết, tác giả nghiên cứu, đưa ra những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng quy định phí phá sản và tạm ứng phí phá sản tại luật phá sản năm 2004 và các văn bản pháp luật có liên quan. Từ đó đưa ra một số đề xuất , kiến nghị sửa đổi quy định về phí phá sản và tạm ứng phí phá sản.
650 |aThực thi pháp luật
653 |aKhó khăn
653 |aPhí phá sản
653 |aÁp dụng quy định
653|aVăn bản pháp luật
653|aTạm ứng
653|aLuật phá sản 2004
773 |tTòa án nhân dân
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/17thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào