Bài trích
Một số vướng mắc, bất cập khi áp dụng quy định tại điều 174 Bộ luật tố tụng dân sự /
Tác giả CN Nguyễn Tấn Chinh
Nhan đề Một số vướng mắc, bất cập khi áp dụng quy định tại điều 174 Bộ luật tố tụng dân sự / Nguyễn Tấn Chinh
Thông tin xuất bản H., 2014
Mô tả vật lý 21-23tr.
Tóm tắt Điều 174 Bộ luật tố tụng dân sự quy định thời hạn lên quan đến thụ lý vụ án. Bài viết phân tích những vướng mắc, bất cập khi áp dụng quy định tại điều 174 Bộ luật Tố tụng dân sự.
Thuật ngữ chủ đề Thực thi pháp luật
Từ khóa tự do Bất cập
Từ khóa tự do Vướng mắc
Từ khóa tự do Áp dụng quy định
Từ khóa tự do Bộ luật tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Điều174
Nguồn trích Tòa án nhân dân- Số 16(Tháng 8/2014)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/17thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00136006
0022
004B5E29E74-0F59-4A22-9E63-4BF2ECEECBB5
005201611161123
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20161116112052|bthuvien3|c20161116105529|dthuvien3|y20161116105420|zthuvien3
100 |aNguyễn Tấn Chinh
245 |aMột số vướng mắc, bất cập khi áp dụng quy định tại điều 174 Bộ luật tố tụng dân sự / |cNguyễn Tấn Chinh
260 |aH., |c2014
300 |a21-23tr.
520 |aĐiều 174 Bộ luật tố tụng dân sự quy định thời hạn lên quan đến thụ lý vụ án. Bài viết phân tích những vướng mắc, bất cập khi áp dụng quy định tại điều 174 Bộ luật Tố tụng dân sự.
650 |aThực thi pháp luật
653 |aBất cập
653 |aVướng mắc
653 |aÁp dụng quy định
653|aBộ luật tố tụng dân sự
653|aĐiều174
773 |tTòa án nhân dân|gSố 16(Tháng 8/2014)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/17thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào