Bài trích
Những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các vụ án ma túy /
Tác giả CN Nguyễn Minh Đức
Nhan đề Những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các vụ án ma túy / Nguyễn Minh Đức
Thông tin xuất bản H., 2015
Mô tả vật lý 7-12 tr.
Tóm tắt Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật, tác giả nhận thấy còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc nhất định về việc giải quyết các vụ án ma túy. Qua đó tác giả đề xuất một số kiến nghị để giải quyết vấn đề đó.
Thuật ngữ chủ đề Thực thi pháp luật
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Khó khăn
Từ khóa tự do Áp dụng quy định
Từ khóa tự do Giải quyết
Từ khóa tự do Vụ án ma túy
Nguồn trích Kiểm sát- 20 (T10/2015)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00134761
0022
004D7BCAF7B-881E-4DD1-AF90-D22A98E7C695
005201610071545
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20161007154254|bthuvien3|y20161007123530|zthuvien2
100 |aNguyễn Minh Đức
245 |aNhững khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các vụ án ma túy / |cNguyễn Minh Đức
260 |aH., |c2015
300 |a7-12 tr.
520 |aTrong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật, tác giả nhận thấy còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc nhất định về việc giải quyết các vụ án ma túy. Qua đó tác giả đề xuất một số kiến nghị để giải quyết vấn đề đó.
650 |aThực thi pháp luật
653 |aPháp luật
653 |aKhó khăn
653 |aÁp dụng quy định
653|aGiải quyết
653|aVụ án ma túy
773 |tKiểm sát|g20 (T10/2015)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/4thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào