Sách Tiếng Việt
34(V)332 L504
Luật phòng cháy chữa cháy được Quốc hội thông qua khóa XIII và các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn cháy nổ áp dụng đối với các cơ quan đơn vị. /
UDC 34(V)332
Cutter L504
Tác giả CN Quí Lâm
Nhan đề Luật phòng cháy chữa cháy được Quốc hội thông qua khóa XIII và các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn cháy nổ áp dụng đối với các cơ quan đơn vị. / Quí Lâm ; Kim Phượng
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2015
Mô tả vật lý 434 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm các phần chính sau: Phần I: Luật phòng cháy chữa cháy (sửa đổi, bổ sung) của quốc hội khóa XIII; Phần II: Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy và các văn bản có liên quan; Phần III: Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và công tác quản lý, bảo dưỡng; Phần IV: Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Phần V: Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn phòng chống cháy nổ.
Thuật ngữ chủ đề Luật
Từ khóa tự do Tiêu chuẩn
Từ khóa tự do Luật phòng cháy chữa cháy
Từ khóa tự do Phòng cháy chữa cháy
Từ khóa tự do Đơn vị
Từ khóa tự do An toàn cháy nổ
Từ khóa tự do Quy chuẩn
Từ khóa tự do Cơ quan
Tác giả(bs) CN Kim Phượng
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10024713-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130705
0021
0045412BA30-5409-4A95-84C9-B774A3BAB90A
005201512091009
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|y20151209101029|zthuvien3
080 |a34(V)332|bL504
100 |aQuí Lâm
245 |aLuật phòng cháy chữa cháy được Quốc hội thông qua khóa XIII và các tiêu chuẩn, quy chuẩn về an toàn cháy nổ áp dụng đối với các cơ quan đơn vị. / |cQuí Lâm ; Kim Phượng
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2015
300 |a434 tr. ; |c28 cm.
520 |aCuốn sách gồm các phần chính sau: Phần I: Luật phòng cháy chữa cháy (sửa đổi, bổ sung) của quốc hội khóa XIII; Phần II: Hướng dẫn chi tiết thi hành Luật phòng cháy, chữa cháy và các văn bản có liên quan; Phần III: Trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và công tác quản lý, bảo dưỡng; Phần IV: Công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; Phần V: Quy chuẩn, tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn phòng chống cháy nổ.
650 |aLuật
653 |aTiêu chuẩn
653 |aLuật phòng cháy chữa cháy
653 |aPhòng cháy chữa cháy
653|aĐơn vị
653|aAn toàn cháy nổ
653|aQuy chuẩn
653|aCơ quan
700 |a Kim Phượng
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10024713-4
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/icons/luatphongchaythumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10024713 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)332 L504 Sách Tiếng Việt 1
2 10024714 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)332 L504 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào