Bài trích
Một số điểm mới của luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự về thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật /
Tác giả CN Hồ Sỹ Trung
Nhan đề Một số điểm mới của luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự về thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật / Hồ Sỹ Trung
Thông tin xuất bản H., 2013
Mô tả vật lý 13-14
Tóm tắt Tác giả bài viết phân tích một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự về thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Bộ luật Tố tụng dân sự
Từ khóa tự do Bản án, quyết định
Từ khóa tự do Xét lại
Nguồn trích Pháp lý- 7/2013
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/19thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00132225
0022
0044064B8F2-3AC6-4D1D-BAC6-9D0A5D952608
005201602010934
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20160201093115|zthuvien2
100 |aHồ Sỹ Trung
245 |aMột số điểm mới của luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự về thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật / |cHồ Sỹ Trung
260 |aH., |c2013
300 |a13-14
520 |aTác giả bài viết phân tích một số điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung Bộ luật Tố tụng dân sự về thủ tục xét lại bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aBộ luật Tố tụng dân sự
653 |aBản án, quyết định
653 |aXét lại
773 |tPháp lý|g7/2013
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/19thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào