Bài trích
Hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh /
Tác giả CN Hoàng Minh Hà
Nhan đề Hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh / Hoàng Minh Hà
Thông tin xuất bản H., 2013
Mô tả vật lý 7-11
Tóm tắt Bài viết đề cập đến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và mục đích của hoạt động lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong quy trình lập pháp. Và đưa ra một số ý kiến hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Pháp lệnh
Từ khóa tự do Xây dựng luật
Từ khóa tự do Các quy định pháp luật
Nguồn trích Dân chủ và Pháp luật- 9(258)/2013
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/2thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00132027
0022
0048CB221E3-96DE-471B-ABA0-F448A726949D
005201601291800
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20160129175705|bthuvien2|y20160129104228|zthuvien2
100 |aHoàng Minh Hà
245 |aHoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh / |cHoàng Minh Hà
260 |aH., |c2013
300 |a7-11
520 |aBài viết đề cập đến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh và mục đích của hoạt động lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh trong quy trình lập pháp. Và đưa ra một số ý kiến hoàn thiện các quy định pháp luật về hoạt động lập chương trình xây dựng luật, pháp lệnh
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aPháp lệnh
653 |aXây dựng luật
653 |a Các quy định pháp luật
773 |tDân chủ và Pháp luật|g9(258)/2013
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/2thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào