Bài trích
Bảo đảm quyền con người ,quyền công dân theo quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015. /
Tác giả CN Bùi Thị Huyền
Nhan đề Bảo đảm quyền con người ,quyền công dân theo quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015. / Bùi Thị Huyền
Thông tin xuất bản H., 2017
Mô tả vật lý 65-73TR
Tóm tắt Bài viết phân tích,đánh giá ý nghĩa của bảo đảm quyền con người ,quyền công dân qua các quy định về phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Tố tụng dân sự và thủ tục giải quyết các vụ án dân sự trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
Từ khóa tự do Bảo đảm
Từ khóa tự do Bộ luật
Từ khóa tự do Quyền con người
Từ khóa tự do Quyền công dân
Từ khóa tự do Tố tụng dân sự
Nguồn trích Luật học- 3/2017
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/8thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00138316
0022
004A752471D-BAC7-4180-AFFE-E7004233680B
005201705081536
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|y20170508153526|zthuvien2
100 |aBùi Thị Huyền
245 |aBảo đảm quyền con người ,quyền công dân theo quy định của Bộ Luật tố tụng dân sự năm 2015. / |cBùi Thị Huyền
260 |aH., |c2017
300 |a65-73TR
520 |aBài viết phân tích,đánh giá ý nghĩa của bảo đảm quyền con người ,quyền công dân qua các quy định về phạm vi điều chỉnh của Bộ luật Tố tụng dân sự và thủ tục giải quyết các vụ án dân sự trong Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
653 |aBảo đảm
653 |aBộ luật
653 |aQuyền con người
653|aQuyền công dân
653|aTố tụng dân sự
773 |tLuật học|g3/2017
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/8thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào