Bài trích
Bảo đảm quyền con người,quyền công dân- tư tưởng xuyên suốt trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 /
Tác giả CN Nguyễn Hòa Bình
Nhan đề Bảo đảm quyền con người,quyền công dân- tư tưởng xuyên suốt trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 / Nguyễn Hòa Bình
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2016
Mô tả vật lý 43-50 tr.
Tóm tắt Bài viết thể hiện những yêu cầu của Hiến pháp 2013 về dân chủ,pháp quyền,tôn trọng,bảo vệ,bảo đảm quyền con người,quyền công dân đã được thể hiện sâu sắc trong Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.Những nội dung đổi mới này đòi hỏi phải được quán triệt đầy đủ,tuân thủ nghiêm túc nhằm tạo sự chuyển biến về chất trong công tác tư pháp thời gian tới
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Quyền con người
Từ khóa tự do Quyền công dân
Từ khóa tự do Tư tưởng
Từ khóa tự do 2015
Từ khóa tự do Bộ luật Tố tụng hình sự
Nguồn trích Cộng sản - Số 880 (2/2016)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/1thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00136558
0022
004489516BF-3973-45A8-9DF6-DE0FACCA1777
005201703091552
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|y20170309154912|zthuvien3
100 |aNguyễn Hòa Bình
245 |aBảo đảm quyền con người,quyền công dân- tư tưởng xuyên suốt trong Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 / |cNguyễn Hòa Bình
260 |aHà Nội, |c2016
300 |a43-50 tr.
520 |aBài viết thể hiện những yêu cầu của Hiến pháp 2013 về dân chủ,pháp quyền,tôn trọng,bảo vệ,bảo đảm quyền con người,quyền công dân đã được thể hiện sâu sắc trong Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.Những nội dung đổi mới này đòi hỏi phải được quán triệt đầy đủ,tuân thủ nghiêm túc nhằm tạo sự chuyển biến về chất trong công tác tư pháp thời gian tới
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aQuyền con người
653 |aQuyền công dân
653 |aTư tưởng
653|a2015
653|aBộ luật Tố tụng hình sự
773 |tCộng sản |gSố 880 (2/2016)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào