Bài trích
55 năm bảo đảm và phát triển các quyền cơ bản của công dân /
Tác giả CN TS. Thanh Hà
Nhan đề 55 năm bảo đảm và phát triển các quyền cơ bản của công dân / TS. Thanh Hà
Thông tin xuất bản H., 2000
Mô tả vật lý tr.9 - tr.11
Tóm tắt Sau tuyên ngôn độc lập, các quyền cơ bản của công dân đã được ghi nhận và phát triển trong 4 bản Hiến pháp trong hệ thống pháp luật nước ta và được Nhà nước ta bảo đảm tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân ta thực hiện được quyền công dân của mình. Qua bài viết, tác giả trình bày đôi nét về sự ra đời và phát triển quyền cơ bản của công dân trong lịch sử cũng như sự ghi nhận và phát triển quyền cơ bản của công dân trong 4 bản Hiến pháp nước ta
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Quyền công dân
Nguồn trích Pháp lý- 9
000 00000caA#a2200000ui#4500
00117069
0022
0048515
00519980529
008052998s2000 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004121609|zhaonh
041|avie
100|aTS. Thanh Hà
245 |a55 năm bảo đảm và phát triển các quyền cơ bản của công dân / |cTS. Thanh Hà
260|aH., |c2000
300|atr.9 - tr.11
520|aSau tuyên ngôn độc lập, các quyền cơ bản của công dân đã được ghi nhận và phát triển trong 4 bản Hiến pháp trong hệ thống pháp luật nước ta và được Nhà nước ta bảo đảm tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhân dân ta thực hiện được quyền công dân của mình. Qua bài viết, tác giả trình bày đôi nét về sự ra đời và phát triển quyền cơ bản của công dân trong lịch sử cũng như sự ghi nhận và phát triển quyền cơ bản của công dân trong 4 bản Hiến pháp nước ta
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aHiến pháp
653|aQuyền công dân
773|tPháp lý|g9
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào