Bài trích
^ảTanh luận về môn học tôn giáo đạo đức tại Bang Brandenburg và Beclin /
Tác giả CN Ludwig Renk
Nhan đề ^ảTanh luận về môn học tôn giáo đạo đức tại Bang Brandenburg và Beclin / Ludwig Renk
Thông tin xuất bản B. : Nomos, 2000
Mô tả vật lý tr. 393 - tr.398
Tóm tắt Tòa án hiến pháp Liên bang đang giải quyết việc Bang Brandenburg quy định thực hiện giờ học tôn giáo tại các trường học do Nhà nước quản lý. Trong khi chưa có quyết định của tòa thì tại Beclin lại nổ ra một cuộc tranh luận về môn học tôn giáo. Tác giả bài viết này giải thích về căn cứ Hiến pháp của môn học tôn giáo và đi đến kết luận rằng Hiến pháp không quy định quyền được có môn học tôn giáo do Nhà nước thực hiện. Đồng thời tác giả đưa ra yêu cầu phải có sự nhận thức mới phù hợp với thực tế hiện tại về quyền tự do tín ngưỡng quy định trong Hiến pháp
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Đức
Từ khóa tự do Quyền công dân
Từ khóa tự do CHLB Đức
Từ khóa tự do Luật hiến pháp
Từ khóa tự do Tạp chí
Từ khóa tự do Tư pháp mới
Nguồn trích Tư pháp mới- 8
000 00000caA#a2200000ui#4500
00116435
0022
0047881
00519980207
008020798s2000 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004115255|zhaonh
041|ager
100|aLudwig Renk
245 |a^ảTanh luận về môn học tôn giáo đạo đức tại Bang Brandenburg và Beclin / |cLudwig Renk
260|aB. : |bNomos, |c2000
300|atr. 393 - tr.398
520|aTòa án hiến pháp Liên bang đang giải quyết việc Bang Brandenburg quy định thực hiện giờ học tôn giáo tại các trường học do Nhà nước quản lý. Trong khi chưa có quyết định của tòa thì tại Beclin lại nổ ra một cuộc tranh luận về môn học tôn giáo. Tác giả bài viết này giải thích về căn cứ Hiến pháp của môn học tôn giáo và đi đến kết luận rằng Hiến pháp không quy định quyền được có môn học tôn giáo do Nhà nước thực hiện. Đồng thời tác giả đưa ra yêu cầu phải có sự nhận thức mới phù hợp với thực tế hiện tại về quyền tự do tín ngưỡng quy định trong Hiến pháp
650|aTiếng Đức
653|aQuyền công dân
653|aCHLB Đức
653|aLuật hiến pháp
653|aTạp chí
653|aTư pháp mới
773|tTư pháp mới|g8
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào