Sách Tiếng Việt
50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019 /
Giá tiền 395.000
Tác giả CN Tăng Bình; Ái Phương
Nhan đề 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019 / Tăng Bình; Ái Phương
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý 416tr. ; 27cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách bao gồm: 1.Tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Hồ Chí Minh; 2.Nghị quyết của tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá liên hợp quốc (unesco) về kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 3. Thông báo của bộ chính trị về một số vấn đề liên quan đến di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 4. Bút tích và toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 5. Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn cùng lịch sử; 6. Những thành tựu đạt được và bài học qua 50 năm thực hiện di chúc; 7. Giá trị nhân văn trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 8. Mỗi ngày một lời dạy của Bác; 9. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Từ khóa tự do 50 năm
Từ khóa tự do Di chúc
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027374-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139961
0021
00447029B5A-ED08-4098-8F18-5ECA799DEF78
005202006020957
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c395.000
039|y20200602095555|zthuvien3
100 |aTăng Bình; Ái Phương
245 |a50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh 1969-2019 / |cTăng Bình; Ái Phương
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2019
300 |a416tr. ; |c27cm.
520 |aNội dung cuốn sách bao gồm: 1.Tiểu sử tóm tắt Chủ tịch Hồ Chí Minh; 2.Nghị quyết của tổ chức giáo dục, khoa học và văn hoá liên hợp quốc (unesco) về kỷ niệm lần thứ 100 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 3. Thông báo của bộ chính trị về một số vấn đề liên quan đến di chúc và ngày qua đời của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 4. Bút tích và toàn văn di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 5. Chủ tịch Hồ Chí Minh và bản di chúc trường tồn cùng lịch sử; 6. Những thành tựu đạt được và bài học qua 50 năm thực hiện di chúc; 7. Giá trị nhân văn trong di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; 8. Mỗi ngày một lời dạy của Bác; 9. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
653 |a50 năm
653 |aDi chúc
653 |aHồ Chí Minh
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027374-6
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027375thumbimage.jpg
890|a3|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027374 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:24-06-2020
2 10027375 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027376 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào