Sách Tiếng Việt
Những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa /
Giá tiền 395.000
Tác giả CN Tài Thành; Vũ Thanh
Nhan đề Những bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / Tài Thành; Vũ Thanh
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2014
Mô tả vật lý 416tr. ; 27cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách bao gồm các phần như sau: Phần thứ nhât. Chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam qua các thời kỳ; Phần thứ hai. Những chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa; Phần thứ ba. Cơ sở pháp lý vững chắc xác định các vùng biển và thềm lục địa là của Việt Nam; Phần thư tư. Những quy định và mức xử phạt các hành vi vi phạm trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam; Phần thư năm. An ninh quốc gia và biện pháp vận động quàn chúng bảo vệ tổ quốc; Phần thư sáu. Quan điểm lập trường của Đảng và nhà nước về giải quyết tranh chấp trên biển đồng; Phần thứ bảy. Dư luận thế giới phản đốí “đường lưới bò” của Trung Quốc và ủng hộ Việt Nam đấu tranh dành chủ quyền.
Từ khóa tự do Quần đảo
Từ khóa tự do Lịch sử
Từ khóa tự do Hoàng Sa
Từ khóa tự do Pháp lý
Từ khóa tự do Trường Sa
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027380-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139960
0021
004C59F23B6-ED3E-412F-A260-D93E8188B9DB
005202006020945
008081223s2014 vm| vie
0091 0
020 |c395.000
039|a20200602094439|bthuvien3|y20200602094409|zthuvien3
100 |aTài Thành; Vũ Thanh
245 |aNhững bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý về chủ quyền của Việt Nam trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa / |cTài Thành; Vũ Thanh
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2014
300 |a416tr. ; |c27cm.
520 |aNội dung cuốn sách bao gồm các phần như sau: Phần thứ nhât. Chủ quyền Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam qua các thời kỳ; Phần thứ hai. Những chứng cứ lịch sử khẳng định chủ quyền Việt Nam tại Hoàng Sa và Trường Sa; Phần thứ ba. Cơ sở pháp lý vững chắc xác định các vùng biển và thềm lục địa là của Việt Nam; Phần thư tư. Những quy định và mức xử phạt các hành vi vi phạm trên các vùng biển, đảo và thềm lục địa của Việt Nam; Phần thư năm. An ninh quốc gia và biện pháp vận động quàn chúng bảo vệ tổ quốc; Phần thư sáu. Quan điểm lập trường của Đảng và nhà nước về giải quyết tranh chấp trên biển đồng; Phần thứ bảy. Dư luận thế giới phản đốí “đường lưới bò” của Trung Quốc và ủng hộ Việt Nam đấu tranh dành chủ quyền.
653 |aQuần đảo
653 |aLịch sử
653 |aHoàng Sa
653|aPháp lý
653|aTrường Sa
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027380-2
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027381thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027380 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027381 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027382 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào