Sách Tiếng Việt
65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu /
Giá tiền 365.000
Tác giả CN Lê Trung Kiên; Nguyễn Hòa
Nhan đề 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu / Lê Trung Kiên; Nguyễn Hòa
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2019
Mô tả vật lý 382tr. ; 27cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần thứ nhất: Những hình ảnh lịch sử về chiến dịch Điện Biên Phủ - năm 1954; Phần thứ hai: Thơ và nhạc mừng chiến thắng Điện Biên Phủ ; Phần thứ ba: Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ – năm 1954; Phần thứ tư: Nhật lệnh, thư, lệnh động viên trong chiến dịch Điện Biên Phủ và các chiến dịch phối hợp; Phần thứ năm: Điện Biên Phủ - Biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; Phần thứ sáu: Điện Biên Phủ – Những dấu lịch sử; Phần thứ bảy: Điện Biên Phủ – Qua góc nhìn lịch sử của những người bên kia chiến tuyến.
Từ khóa tự do Chiến thắng
Từ khóa tự do 65 năm
Từ khóa tự do Điện biên phủ
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027377-9
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139959
0021
004F8EC2334-03ED-4FE8-9341-C69E28D89F4E
005202006011602
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c365.000
039|y20200601160132|zthuvien3
100 |aLê Trung Kiên; Nguyễn Hòa
245 |a65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu / |cLê Trung Kiên; Nguyễn Hòa
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2019
300 |a382tr. ; |c27cm.
520 |aNội dung cuốn sách gồm có các phần sau: Phần thứ nhất: Những hình ảnh lịch sử về chiến dịch Điện Biên Phủ - năm 1954; Phần thứ hai: Thơ và nhạc mừng chiến thắng Điện Biên Phủ ; Phần thứ ba: Diễn biến chiến dịch Điện Biên Phủ – năm 1954; Phần thứ tư: Nhật lệnh, thư, lệnh động viên trong chiến dịch Điện Biên Phủ và các chiến dịch phối hợp; Phần thứ năm: Điện Biên Phủ - Biểu tượng của sức mạnh Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; Phần thứ sáu: Điện Biên Phủ – Những dấu lịch sử; Phần thứ bảy: Điện Biên Phủ – Qua góc nhìn lịch sử của những người bên kia chiến tuyến.
653 |aChiến thắng
653 |a65 năm
653 |aĐiện biên phủ
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027377-9
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027377thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027377 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027378 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027379 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào