Sách Tiếng Việt
Trí tuệ xử thế của thiện cách thức ứng xử và hóa giải cuộc sống /
Tác giả CN Hương Việt; Tiến Vinh
Nhan đề Trí tuệ xử thế của thiện cách thức ứng xử và hóa giải cuộc sống / Hương Việt; Tiến Vinh
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2015
Mô tả vật lý 407tr. ; 27cm.
Tóm tắt Nội dung của cuốn sách bao gồm hai phần chính sau: Phần I. Tu tập để sống an lạc theo tinh thần Phật giáo; Phần II. Thiền và các câu chuyện ứng xử của các thiền sư.
Từ khóa tự do Trí tuệ
Từ khóa tự do Xử thế
Từ khóa tự do Thiền
Từ khóa tự do Cuộc sống
Từ khóa tự do Ứng xử
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027371-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139958
0021
004F2F81CFB-7AC0-41D1-B83B-E3768FEADB57
005202006011553
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20200601155151|bthuvien3|y20200601155139|zthuvien3
100 |aHương Việt; Tiến Vinh
245 |aTrí tuệ xử thế của thiện cách thức ứng xử và hóa giải cuộc sống / |cHương Việt; Tiến Vinh
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2015
300 |a407tr. ; |c27cm.
520 |aNội dung của cuốn sách bao gồm hai phần chính sau: Phần I. Tu tập để sống an lạc theo tinh thần Phật giáo; Phần II. Thiền và các câu chuyện ứng xử của các thiền sư.
653 |aTrí tuệ
653 |aXử thế
653 |aThiền
653|aCuộc sống
653|aỨng xử
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027371-3
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027373thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027371 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027372 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027373 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào