Sách ngoại vănSách Tiếng Anh
Asean Documents series 2000 /
Tác giả CN Association of Southeast Asian Nations
Nhan đề Asean Documents series 2000 / Association of Southeast Asian Nations
Thông tin xuất bản 2001
Mô tả vật lý 243tr. ; 27cm.
Từ khóa tự do Documents
Từ khóa tự do Series
Từ khóa tự do Asean
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Anh(1): 21001882
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139956
00262
0041074F591-DEA0-41B2-B668-215B5AFD9328
005202007091637
008081223s2001 vm| vie
0091 0
039|a20200709163611|bthuvien2|y20200601145959|zthuvien3
100 |aAssociation of Southeast Asian Nations
245 |aAsean Documents series 2000 / |cAssociation of Southeast Asian Nations
260 |c2001
300 |a243tr. ; |c27cm.
653 |aDocuments
653 |aSeries
653 |aAsean
852|a1|bGiá Sách Tiếng Anh|j(1): 21001882
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tienganh/21001882thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 21001882 Giá Sách Tiếng Anh Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào