Sách Tiếng Việt
Các điều ước quốc tế về giao thông vận tải đường bộ giữa Việt Nam và các nước
Nhan đề Các điều ước quốc tế về giao thông vận tải đường bộ giữa Việt Nam và các nước
Thông tin xuất bản H. : Giao thông vận tải, 2009
Mô tả vật lý 926tr. ; 25cm.
Tóm tắt Cuốn sách là một trong những công cụ hữu ích giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện các Điều khoản của Điều ước quốc tế cũng như áp dụng trong việc quản lý, sản xuất, kinh doanh
Từ khóa tự do Điều ước quốc tế
Từ khóa tự do Giao thông vận tải
Từ khóa tự do Đường bộ
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027765
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139955
0021
004DA62B100-8D45-415B-91E3-072A9B2A9916
005202006011503
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20200601145900|zthuvien1
245 |aCác điều ước quốc tế về giao thông vận tải đường bộ giữa Việt Nam và các nước
260 |aH. : |bGiao thông vận tải, |c2009
300 |a926tr. ; |c25cm.
520 |aCuốn sách là một trong những công cụ hữu ích giúp các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức, cá nhân có liên quan biết và thực hiện các Điều khoản của Điều ước quốc tế cũng như áp dụng trong việc quản lý, sản xuất, kinh doanh
653 |aĐiều ước quốc tế
653 |aGiao thông vận tải
653 |aĐường bộ
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027765
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027765 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào