Sách ngoại vănSách Tiếng Anh
Report on labour force survey 2016
Tác giả CN General Statistics office
Nhan đề Report on labour force survey 2016
Thông tin xuất bản Statistical Publishing House, 2017
Mô tả vật lý 216tr. ; 29cm.
Từ khóa tự do labour force survey
Từ khóa tự do Report
Từ khóa tự do survey
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Anh(1): 21001883
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139954
00262
004567D8A05-76FB-41B1-AF9E-6AAC6B85FB9F
005202007091637
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20200709163658|bthuvien2|y20200601144624|zthuvien3
100 |aGeneral Statistics office
245 |aReport on labour force survey 2016
260 |bStatistical Publishing House, |c2017
300 |a216tr. ; |c29cm.
653 |alabour force survey
653 |aReport
653 |asurvey
852|a1|bGiá Sách Tiếng Anh|j(1): 21001883
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tienganh/21001883thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 21001883 Giá Sách Tiếng Anh Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào