Sách Tiếng Việt
Luật học Việt Nam những vấn đề đương đại :
Giá tiền 210000
Tác giả CN Vũ Hải Anh, Nguyễn Hoàng Anh, Hoàng Ly Anh...(chb)
Nhan đề Luật học Việt Nam những vấn đề đương đại : Sách chuyên khảo / Vũ Hải Anh, Nguyễn Hoàng Anh, Hoàng Ly Anh...(chb)
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2019
Mô tả vật lý 1236tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách tập hợp 49 chuyên đề của các nhà khoa học trong và ngoài Trường, nghiên cứu về khoa học pháp lý Việt Nam đương đại trong quá trình hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Những vấn đề đương đại
Từ khóa tự do Luật học
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10027764
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139952
0021
004A6B1D8C7-C71E-4E2C-AD70-D1595C6B5162
005202006011126
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c210000
039|y20200601112123|zthuvien1
100 |aVũ Hải Anh, Nguyễn Hoàng Anh, Hoàng Ly Anh...(chb)
245 |aLuật học Việt Nam những vấn đề đương đại : |bSách chuyên khảo / |cVũ Hải Anh, Nguyễn Hoàng Anh, Hoàng Ly Anh...(chb)
260 |aH. : |bTư pháp, |c2019
300 |a1236tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách tập hợp 49 chuyên đề của các nhà khoa học trong và ngoài Trường, nghiên cứu về khoa học pháp lý Việt Nam đương đại trong quá trình hoàn thiện pháp luật, cải cách tư pháp phục vụ sự nghiệp phát triển đất nước.
653 |aViệt Nam
653 |aNhững vấn đề đương đại
653 |aLuật học
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10027764
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027764thumbimage.jpg
890|a1|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027764 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:27-08-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào