Sách Tiếng Việt
3KV1 B105
Ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Bình 80 năm xây dựng và trưởng thành (1930-2010)
UDC 3KV1
Cutter B105
Nhan đề Ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Bình 80 năm xây dựng và trưởng thành (1930-2010)
Thông tin xuất bản Quảng Bình : Đồng Hới, 2012
Mô tả vật lý 284 tr. ; 21 cm.
Tóm tắt Cuốn sách nhằm ghi lại những sự kiện quan trọng, những thành tích và những bước trưởng thành của ban tổ chức tỉnh ủy qua các thời kỳ. Tập sách gồm 2 phần. Phần đầu là truyền thống của Ban tổ chức tỉnh ủy 80 năm xây dựng và trưởng thành. Phần cuối là các bải viết của Thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo ban, chi bộ các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể ban tổ chức Tỉnh ủy.
Thuật ngữ chủ đề Hành chính nhà nước
Từ khóa tự do 1930-2010
Từ khóa tự do Ban tổ chức
Từ khóa tự do Tỉnh ủy Quảng Bình
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10022680
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131810
0021
004755E2EDA-767A-4083-8985-96B1CB84068F
005201601291719
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|a20160129171842|bthuvien3|y20160127105051|zthuvien2
080 |a3KV1|bB105
245 |aBan tổ chức tỉnh ủy Quảng Bình 80 năm xây dựng và trưởng thành (1930-2010)
260 |aQuảng Bình : |bĐồng Hới, |c2012
300 |a284 tr. ; |c21 cm.
520 |aCuốn sách nhằm ghi lại những sự kiện quan trọng, những thành tích và những bước trưởng thành của ban tổ chức tỉnh ủy qua các thời kỳ. Tập sách gồm 2 phần. Phần đầu là truyền thống của Ban tổ chức tỉnh ủy 80 năm xây dựng và trưởng thành. Phần cuối là các bải viết của Thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo ban, chi bộ các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể ban tổ chức Tỉnh ủy.
650 |aHành chính nhà nước
653 |a1930-2010
653 |aBan tổ chức
653 |aTỉnh ủy Quảng Bình
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10022680
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2013/a294thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10022680 Giá Sách Tiếng Việt 3KV1 B105 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào