Sách Tiếng Việt
335 Đ452
Đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển ở Việt nam /
UDC 335
Cutter Đ452
Tác giả CN Phạm Chí Trung
Nhan đề Đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển ở Việt nam / Phạm Chí Trung
Thông tin xuất bản H. : Khoa học xã hội, 2013
Mô tả vật lý 281tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách trình bầy cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở Việt nam; Phân tích và đánh giá hiện trạng đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển ở Việt nam; Giải pháp đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển ở Việt nam
Thuật ngữ chủ đề Các tổ chức
Từ khóa tự do Đổi mới
Từ khóa tự do nghiên cứu
Từ khóa tự do cơ chế
Từ khóa tự do Phát triển
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10022839-40
000 00000nem#a2200000ui#4500
00131693
0021
00455C8726E-6A19-4EB7-8B40-6981BC8FA3DE
005201602011610
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|a20160201160859|bthuvien3|y20160126142734|z111111
080 |a335|bĐ452
100 |aPhạm Chí Trung
245 |aĐổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển ở Việt nam / |cPhạm Chí Trung
260 |aH. : |bKhoa học xã hội, |c2013
300 |a281tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách trình bầy cơ sở lý luận và thực tiễn đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ ở Việt nam; Phân tích và đánh giá hiện trạng đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển ở Việt nam; Giải pháp đổi mới cơ chế hoạt động của các tổ chức nghiên cứu và phát triển ở Việt nam
650 |aCác tổ chức
653 |aĐổi mới
653 |anghiên cứu
653 |acơ chế
653|aPhát triển
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10022839-40
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2013/a404thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10022839 Giá Sách Tiếng Việt 335 Đ452 Sách Tiếng Việt 1
2 10022840 Giá Sách Tiếng Việt 335 Đ452 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào