Sách ngoại vănSách tiếng pháp
Les liber tés publiques /
Tác giả CN Jean Morange
Nhan đề dịch Các quyền tự do công dân
Nhan đề Les liber tés publiques / Jean Morange
Thông tin xuất bản Paris : Presses universitaire de france, 1979
Mô tả vật lý 127 p.
Tóm tắt Sách đề cập định nghĩa về quyền tự do công dân, các quyền cơ bản của công dân, nội dung quyền tự do công dân và những đảm bảo để thực hiện quyền tự do công dân
Từ khóa tự do Quyền tự do công dân
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Pháp(1): 22000136
000 00000nac#a2200000ui#4500
0011647
00261
0041647
00520030414
008041403s1979 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003172442|zhaonh
041|afre
100|aJean Morange
242 |aCác quyền tự do công dân
245 |aLes liber tés publiques / |cJean Morange
260|aParis : |bPresses universitaire de france, |c1979
300|a127 p.
520|aSách đề cập định nghĩa về quyền tự do công dân, các quyền cơ bản của công dân, nội dung quyền tự do công dân và những đảm bảo để thực hiện quyền tự do công dân
653|aQuyền tự do công dân
852|a1|bGiá Sách Tiếng Pháp|j(1): 22000136
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 22000136 Giá Sách Tiếng Pháp Sách Ngoại Văn 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào