Bài trích
Thực hiện Điều 26 Luật Thi hành án dân sự khi thi hành phần án phí hình sự trong bản án /
Tác giả CN Nguyễn Kim Việt
Nhan đề Thực hiện Điều 26 Luật Thi hành án dân sự khi thi hành phần án phí hình sự trong bản án / Nguyễn Kim Việt
Thông tin xuất bản H.;, 2010
Mô tả vật lý tr.12
Tóm tắt Bài viết đề cập đến vấn đề thực hiện Điều 26 Luật thi hành án dân sự khi thi hành phần án phí hình sự trong bản án
Thuật ngữ chủ đề Thực thi pháp luật
Từ khóa tự do Án phí hình sự
Từ khóa tự do Điều 26 Luật thi hành án
Nguồn trích Dân chủ và pháp luật- Số chuyên đề T5 /2010
000 00725nam a2200253 p 4500
00127226
0022
00425836
00520110307094652.0
008
0091 0
039|y20151004231327|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aNguyễn Kim Việt
245|aThực hiện Điều 26 Luật Thi hành án dân sự khi thi hành phần án phí hình sự trong bản án / |cNguyễn Kim Việt
260|aH.;, |c2010
300|atr.12
520 |aBài viết đề cập đến vấn đề thực hiện Điều 26 Luật thi hành án dân sự khi thi hành phần án phí hình sự trong bản án
650|aThực thi pháp luật
653|aÁn phí hình sự
653|aĐiều 26 Luật thi hành án
773|tDân chủ và pháp luật|gSố chuyên đề T5 /2010
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào