Bài trích
Quyết định ngày bắt đầu tính thời gian thử thách án treo là quyết định được thi hành ngay trong bản án hình sự sơ thẩm /
Tác giả CN Đỗ Văn Chỉnh
Nhan đề Quyết định ngày bắt đầu tính thời gian thử thách án treo là quyết định được thi hành ngay trong bản án hình sự sơ thẩm / Đỗ Văn Chỉnh, Huỳnh Thị Hoa
Thông tin xuất bản H., 2013
Mô tả vật lý 23-25; 40
Tóm tắt Bài viết là những ý kiến trao đổi về ý nghĩa về thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian bản án của Tòa án cho họ hưởng án treo chưa có hiệu lực pháp luật nhưng lại bắt buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt của tội phạm mới và hình phạt tù của bản án được hưởng án treo. Như vậy có trái với quy định tại điều 255 Bộ luật Tố tụng hình sự hay không.
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Quyết định
Từ khóa tự do Thời gian
Từ khóa tự do Án treo
Từ khóa tự do Bản án hình sự sơ thẩm
Từ khóa tự do Thi hành
Nguồn trích Tòa án nhân dân- 10 (tháng 5/2013)
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/17thumbimage.jpg
000 00000nab#a2200000ui#4500
00132549
0022
004EAFD7954-0AF1-4A27-BF52-6E91F5C5476E
005201602031343
008081223s2013 vm| vie
0091 0
039|y20160203134015|zthuvien2
100 |aĐỗ Văn Chỉnh
245 |aQuyết định ngày bắt đầu tính thời gian thử thách án treo là quyết định được thi hành ngay trong bản án hình sự sơ thẩm / |cĐỗ Văn Chỉnh, Huỳnh Thị Hoa
260 |aH., |c2013
300 |a23-25; 40
520 |aBài viết là những ý kiến trao đổi về ý nghĩa về thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian bản án của Tòa án cho họ hưởng án treo chưa có hiệu lực pháp luật nhưng lại bắt buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt của tội phạm mới và hình phạt tù của bản án được hưởng án treo. Như vậy có trái với quy định tại điều 255 Bộ luật Tố tụng hình sự hay không.
650 |aNghiên cứu trao đổi
653 |aQuyết định
653 |aThời gian
653 |aÁn treo
653|aBản án hình sự sơ thẩm
653|a Thi hành
773 |tTòa án nhân dân|g10 (tháng 5/2013)
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/tapchi/17thumbimage.jpg
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào