Bài trích
Có cần huỷ bản án hình sự sơ thẩm để điều tra lại hay không /
Tác giả CN Trần Hữu Quân
Nhan đề Có cần huỷ bản án hình sự sơ thẩm để điều tra lại hay không / Trần Hữu Quân
Thông tin xuất bản H.;, 2009
Mô tả vật lý tr.35-36
Tóm tắt Theo quy định tại khoản 1 Điều 250 BLTTHS, Toà án cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại khi nhận thấy việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được. Vậy thế nào là việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ. Đây là vấn đề cần có sự nhận thức, đánh giá một cách thống nhất của các cơ quan tiến hành tố tụng; bởi vì nó liên quan không chỉ đến chất lượng xét xử mà còm phản ánh chất lượng công tác điều tra của Cơ quan điều tra và kiểm sát điều tra của cơ quan Viện kiểm sát. Trong bài viết này, tác giả xin đưởctao đổi cùng các đồng nghiệp về những trường hợp nào là trường hợp điều tra không đầy đủ? Trường hợp nào cấp phúc thẩm được bổ sung?; Trường hợp nào cấp phúc thẩm không được bổ sung
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Bản án hình sự sơ thẩm
Nguồn trích Kiểm sát- Số 18 (tháng 9/2009)
000 01266nam a2200241 p 4500
00125118
0022
00422870
00520091016135621.0
008
0091 0
039|y20151004215025|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aTrần Hữu Quân
245|aCó cần huỷ bản án hình sự sơ thẩm để điều tra lại hay không / |cTrần Hữu Quân
260|aH.;, |c2009
300|atr.35-36
520 |aTheo quy định tại khoản 1 Điều 250 BLTTHS, Toà án cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại khi nhận thấy việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được. Vậy thế nào là việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ. Đây là vấn đề cần có sự nhận thức, đánh giá một cách thống nhất của các cơ quan tiến hành tố tụng; bởi vì nó liên quan không chỉ đến chất lượng xét xử mà còm phản ánh chất lượng công tác điều tra của Cơ quan điều tra và kiểm sát điều tra của cơ quan Viện kiểm sát. Trong bài viết này, tác giả xin đưởctao đổi cùng các đồng nghiệp về những trường hợp nào là trường hợp điều tra không đầy đủ? Trường hợp nào cấp phúc thẩm được bổ sung?; Trường hợp nào cấp phúc thẩm không được bổ sung
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aBản án hình sự sơ thẩm
773|tKiểm sát|gSố 18 (tháng 9/2009)
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào