Bài trích
Một số ý kiến về việc hoàn thiện các quy định về các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự /
Tác giả CN Nguyễn Đình Bình
Nhan đề Một số ý kiến về việc hoàn thiện các quy định về các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự / Nguyễn Đình Bình
Thông tin xuất bản H;, 2008
Mô tả vật lý tr.27-29=33
Tóm tắt Tạp chí Kiểm sát số 21( tháng 11 năm 2007) có đăng bài viết “hoàn thiên các quy định về các biện pháp ngăn chặn trong Bộ luật Tố tụng Hình sự theo yêu cầu của cải cách tư pháp”, của tác giả Phạm Mạnh Hùng. Từ thực tiễn hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, trong bài viết này, xin được trao đổi thêm một số ý kiến về một số vấn đề được nêu ra trong bài viết
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Biện pháp ngăn chặn; Tố tụng hình sự
Nguồn trích Kiểm sát- Số 05/03-2008
000 00989nam a2200241 p 4500
00123646
0022
00420487
00520080425103733.0
008
0091 0
039|y20151004202248|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aNguyễn Đình Bình
245|aMột số ý kiến về việc hoàn thiện các quy định về các biện pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự / |cNguyễn Đình Bình
260|aH;, |c2008
300|atr.27-29=33
520 |aTạp chí Kiểm sát số 21( tháng 11 năm 2007) có đăng bài viết “hoàn thiên các quy định về các biện pháp ngăn chặn trong Bộ luật Tố tụng Hình sự theo yêu cầu của cải cách tư pháp”, của tác giả Phạm Mạnh Hùng. Từ thực tiễn hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự, trong bài viết này, xin được trao đổi thêm một số ý kiến về một số vấn đề được nêu ra trong bài viết
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aBiện pháp ngăn chặn; Tố tụng hình sự
773|tKiểm sát|gSố 05/03-2008
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào