Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Vấn đề trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự / Ngô Thị Trang // Tòa án nhân dân.số 10/2002. - H. : TANDTC, 2002. - tr.24 .
Trách nhiệm dân sự được đặt ra trong vụ án hình sự khi bị cáo ngoài việc phải chịu trách nhiệm hình sự, có lỗi và phải bồi thường thiệt hại. Trong phạm vi bài viết, tác giả chỉ đề cập đến "Trách nhiệm dân sự", sẽ giải quyết như thế nào trong vụ án hình sự mà khi phạm tội bị cáo còn ở tuổi vị thành niên nhưng đến khi xét xử bị cáo là người đã thành niên. Vấn đề này có 2 quan điểm: Quan điểm thứ nhất cho rằng: TNDS trong trường hợp này thuộc về người giám hộ cho bị cáo (cha, mẹ bị cáo) vì khi phạm tội bị cáo là người chưa thành niên mà theo pháp luật dân sự thì cha mẹ là người chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên. Quan điểm thứ 2 cho rằng: Trong trường hợp này phần trách nhiệm dân sự trong bản án hình sự phải tuyên buộc bị cáo bồi thường chứ ...
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Việc sửa chữa, bổ sung bản án hình sự sau khi bản án được ban hành - thực tiễn áp dụng và kiến nghị / Võ Văn Thể // Tòa án nhân dân.số 02/tháng 01/2012. - H.;, 2013. - tr.18-21, 29 .
Bản án hình sự là kết quả cuối cùng của 1 phiên tòa đã được hội đồng xét xử thống nhất thông qua và ký ban hành. Bài viết nêu 1 số ví dụ cụ thể về việc sửa chữa, bổ sung bản án hình sự sau khi bản án được ban hành và đưa ra 1 số kiến nghị.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1