Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Bàn về "sự thiệt hại cho quân đội" và "người đại diện cho bị hại theo ủy quyền" trong một vụ án hình sự / Trịnh Phú Hải // Tòa án nhân dân.11. - H., 2000. - tr.24-27 .
Trong phạm vi bài viết tác giả đề cập đến sự "thiệt hại cho quân đội", về người bị hại trong vụ án gây thiệt hại đến danh dự và nhân phẩm của công dân gắn liền với nhân thân của người bị hại bằng việc đưa ra một vụ án cụ thể và một số ý kiến trao đổi xung quanh vụ án này nhằm làm rõ hai vấn đề chính: 1/ Người bị hại uỷ quyền cho người khác tham gia tố tụng hình sự - có được pháp luật cho phép ? 2/ Về sự thiệt hại cho quân đội và thẩm quyền xét xử của toà án quân sự
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Bình luận án hình sự phức tạp, có nhiều quan điểm khác nhau trong quá trình tiến hành tố tụng theo Bộ Luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 / Trần Quang Hiển - H. : Lao động . - 538tr. ; 24cm..
Cuốn sách này được biên soạn dựa trên một số vụ án thực tiễn, phức tạp, với nhiều quan điểm lập luận và lý lẽ khác nhau trong quá trình tiến hành tố tụng, nhưng với kinh nghiệm nhiều năm giảng dạy pháp luật và thực tiễn pháp lý, TS. Trần Quang Hiển đã cùng nhóm tác giả phân tích, lập luận để đưa ra quan điểm của mình, trên cơ sở quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
Đầu mục: 3

3
Cần hoàn thiện các quy định của pháp luật về thi hành án hình sự nhằm nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự của tòa án. / Đàm Cảnh Long // Kiểm sát.Số 20( T10/2014 ). - H., 2014. - 43-46 tr. .
Trong phạm bài viết tác giả nêu ra những khó khăn bất cập trong thực tiễn áp dụng các quy định của pháp luật thi hành án hình sự của tòa án. Đề xuât phương hướng hoàn thiện nhằm nâng coa hiệu quả công tác thi hành án hình sự của tòa án
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Chế độ lao động đói với phạm nhân theo pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam / Nguyễn Công Long // Dân chủ & Pháp luật.10/2015. - H., 2015. - 25-30 tr. .
Bài viết nghiên cứu về chế độ lao động đối với phạm nhân trong pháp luật thi hành án hình sự Việt Nam và một số vấn đề cần bàn luận, nghiên cứu một cách thấu đáo hơn.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

5
Hoàn thiện các quy định về nhiệm vụ quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự theo yêu cầu cải cách tư pháp / Hoàng Anh Tuyên // Kiểm sát.số 10/ tháng 05/2012. - H.;, 2012. - tr.30-33, 64 .
Bài viết đề cập đến các quy định hiện hành trong Bộ luật Tố tụng Hình sự quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn điều tra các vụ án hình sự. Từ đó, đưa ra một số kiến nghị, giải pháp để hoàn thiện trong thời gian tới
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1  2  3 of 3