Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hội thảo kỷ niệm 200 năm bộ luật dân sự pháp - H. : Nxb Hà nội, 2004. - 177tr. ; 24cm.
Cuốn sách đề cập bộ luật dân sự Pháp.Công tác pháp điển hoá hiện nay tại cộng hoà Pháp.Bộ luật dân sự pháp và pháp luật châu âu.Bộ luật dân sự pháp và ảnh hưởng tới bộ luật dân sự Việt Nam
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Hội thảo kỷ niệm 200 năm Bộ luật dân sự Pháp : Tham luận / - H., 2004. - 177 tr. ; 29 cm.
Gồm các bài tham luận: Báo cáo dẫn đề. Bộ luật dân sự trong tiến trình lịch sử, công tác pháp điển hoá hiện nay tại cộng hoà Pháp. Bộ luật dân sự Pháp và pháp luật Châu Âu, pháp luật về hôn nhân và gia đình và bộ luật dân sự. Bộ luật dân sự pháp còn lại những gì?. Vai trò của công chứng viên trong quá trình xây dựng và phát triển bộ luật dân sự Pháp, thẩm phán với bộ luật dân sự pháp, ảnh hưởng của bộ luật dân sự Pháp trên phạm vi quốc tế. Pháp luật dân sự Lào ...
Đầu mục: 4 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam, so sánh với Bộ luật dân sự Pháp / Nguyễn Văn Hợi; Trần Ngọc Hiệp // Nghề luật.Số 5/2019. - H., 2019. - tr.82-90 .
Bài viết tập trung nghiên cứu quy định về phạt vi phạm và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng theo pháp luật Việt Nam, so sánh với Bộ luật dân sự Pháp


       1 of 1