Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Một số vướng mắc, bất cập khi áp dụng quy định tại điều 174 Bộ luật tố tụng dân sự / Nguyễn Tấn Chinh // Tòa án nhân dân.Số 16(Tháng 8/2014). - H., 2014. - 21-23tr. .
Điều 174 Bộ luật tố tụng dân sự quy định thời hạn lên quan đến thụ lý vụ án. Bài viết phân tích những vướng mắc, bất cập khi áp dụng quy định tại điều 174 Bộ luật Tố tụng dân sự.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng quy định về phí phá sản và tạm ứng phí phá sản tại Luật phá sản năm 2004 và các văn bản luật có liên quan - kiến nghị sửa đổi quy định về phí phá sản và tạm ứng phí phá sản / Tô Nguyễn Cẩm Anh // Tòa án nhân dân.. - H., 2014. - 24-27;48tr. .
Qua bài viết, tác giả nghiên cứu, đưa ra những khó khăn, vướng mắc khi áp dụng quy định phí phá sản và tạm ứng phí phá sản tại luật phá sản năm 2004 và các văn bản pháp luật có liên quan. Từ đó đưa ra một số đề xuất , kiến nghị sửa đổi quy định về phí phá sản và tạm ứng phí phá sản.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

3
Những khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết các vụ án ma túy / Nguyễn Minh Đức // Kiểm sát.20 (T10/2015). - H., 2015. - 7-12 tr. .
Trong quá trình áp dụng các quy định của pháp luật, tác giả nhận thấy còn tồn tại một số khó khăn vướng mắc nhất định về việc giải quyết các vụ án ma túy. Qua đó tác giả đề xuất một số kiến nghị để giải quyết vấn đề đó.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

4
Về áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015. / Nguyễn Thị Tuyết // Tòa án nhân dân.17/2016. - H., 2016. - 16-20;9TR .
Bài viết trình bày về áp dụng quy định tại khoản 3 điều 7 Bộ luật Hình sự năm 2015 và phân tích các quy định trong Bộ luật Hình sự năm 2015 và việc áp dụng pháp luật đối với các quy định đó.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1