Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
1989 supplement to local government law / Valente William D - USA : West publishing Co., 1989. - 110 p. .
Cuốn sách nêu các chương và các điều được bổ sung năm 1989 cho luật về chính phủ địa phương với các chương sau: 2/ Sự quên lãng của cơ quan tư pháp và sự kiểm sát của các cơ quan thuộc chính phủ địa phương. 4/ Tổ chức của chính phủ địa phương. 5/ Mối quan hệ giữa các chính phủ địa phương. 6/ Mối quan hệ giữa liên bang - các bang và địa phương. 7/ Quyền lực của cảnh sát địa phương. 8/ Tài chính của chính phủ địa phương. 9/ Nhân viên của chính phủ địa phương. 10/ Sự bồi thường của chính phủ địa phương - luật pháp của bang. 11/ Sự bồi thường của chính phủ địa phương - luật pháp của liên bang
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1