Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Ban tổ chức tỉnh ủy Quảng Bình 80 năm xây dựng và trưởng thành (1930-2010) - Quảng Bình : Đồng Hới, 2012. - 284 tr. ; 21 cm..
Cuốn sách nhằm ghi lại những sự kiện quan trọng, những thành tích và những bước trưởng thành của ban tổ chức tỉnh ủy qua các thời kỳ. Tập sách gồm 2 phần. Phần đầu là truyền thống của Ban tổ chức tỉnh ủy 80 năm xây dựng và trưởng thành. Phần cuối là các bải viết của Thường trực tỉnh ủy, lãnh đạo ban, chi bộ các phòng chuyên môn, các tổ chức đoàn thể ban tổ chức Tỉnh ủy.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1