Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Biện pháp bắt người theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003: một số vấn đề cần trao đổi / Đinh Thành An // Nghề luật.số 03/2012. - H.;, 2012. - tr.43-46 .
Biện pháp bắt người được quy định tại chương VI, Điều 80 đến Điều 85 BLTTHS năm 2003 bao gồm bắt bị can, bị cáo để tạm giam; bắt người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người phạm tội quả tang hoặc truy nã. Bài viết trình bày 1 số biện pháp bắt người theo quy định của BLTTHS năm 2003 và 1 số vấn đề cần trao đổi.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1