Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Thực hiện Điều 26 Luật Thi hành án dân sự khi thi hành phần án phí hình sự trong bản án / Nguyễn Kim Việt // Dân chủ và pháp luật.Số chuyên đề T5 /2010. - H.;, 2010. - tr.12 .
Bài viết đề cập đến vấn đề thực hiện Điều 26 Luật thi hành án dân sự khi thi hành phần án phí hình sự trong bản án
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1