Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Có cần huỷ bản án hình sự sơ thẩm để điều tra lại hay không / Trần Hữu Quân // Kiểm sát.Số 18 (tháng 9/2009). - H.;, 2009. - tr.35-36 .
Theo quy định tại khoản 1 Điều 250 BLTTHS, Toà án cấp phúc thẩm huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại khi nhận thấy việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ mà cấp phúc thẩm không thể bổ sung được. Vậy thế nào là việc điều tra ở cấp sơ thẩm không đầy đủ. Đây là vấn đề cần có sự nhận thức, đánh giá một cách thống nhất của các cơ quan tiến hành tố tụng; bởi vì nó liên quan không chỉ đến chất lượng xét xử mà còm phản ánh chất lượng công tác điều tra của Cơ quan điều tra và kiểm sát điều tra của cơ quan Viện kiểm sát. Trong bài viết này, tác giả xin đưởctao đổi cùng các đồng nghiệp về những trường hợp nào là trường hợp điều tra không đầy đủ? Trường hợp nào cấp phúc thẩm được bổ sung?; Trường hợp nào cấp phúc thẩm không được bổ sung
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Quyết định ngày bắt đầu tính thời gian thử thách án treo là quyết định được thi hành ngay trong bản án hình sự sơ thẩm / Đỗ Văn Chỉnh // Tòa án nhân dân.10 (tháng 5/2013). - H., 2013. - 23-25; 40 .
Bài viết là những ý kiến trao đổi về ý nghĩa về thời gian thử thách đối với người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian bản án của Tòa án cho họ hưởng án treo chưa có hiệu lực pháp luật nhưng lại bắt buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt của tội phạm mới và hình phạt tù của bản án được hưởng án treo. Như vậy có trái với quy định tại điều 255 Bộ luật Tố tụng hình sự hay không.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1