Bài trích
Tiếp tục sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp /
Tác giả CN Đỗ Văn Đương
Nhan đề Tiếp tục sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp / Đỗ Văn Đương
Thông tin xuất bản H.;, 2007
Mô tả vật lý tr.42-45
Tóm tắt Để góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cải cách tư pháp được ghi trong Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị là xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý…thì việc khẩn trương triển khai nghiên cứu sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp thời gian tới là cấp thiết. Tác giả đưa ra các nội dung cần tập trung để sửa đổi trong Bộ luật lần này
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng pháp luật
Từ khóa tự do Bộ luật Tố tụng hình sự, cải cách tư pháp
Nguồn trích Kiểm sát- Số 1-2007
000 01000nam a2200241 p 4500
00122614
0022
00417892
00520070709100213.0
008
0091 0
039|y20151004192550|zhaonh
040|aTVBTP
041|avỉe
044|avm|
100|aĐỗ Văn Đương
245|aTiếp tục sửa đổi Bộ luật Tố tụng hình sự theo tinh thần cải cách tư pháp / |cĐỗ Văn Đương
260|aH.;, |c2007
300|atr.42-45
520 |aĐể góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu cải cách tư pháp được ghi trong Nghị quyết số 49-NQ/TW ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị là xây dựng nền tư pháp trong sạch, vững mạnh, dân chủ, nghiêm minh, bảo vệ công lý…thì việc khẩn trương triển khai nghiên cứu sửa đổi Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư pháp thời gian tới là cấp thiết. Tác giả đưa ra các nội dung cần tập trung để sửa đổi trong Bộ luật lần này
650|aXây dựng pháp luật
653|aBộ luật Tố tụng hình sự, cải cách tư pháp
773|tKiểm sát|gSố 1-2007
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào