Bài trích
Hứa và thực hiện lời hứa trước quốc hội /
Tác giả CN Liên Phương
Nhan đề Hứa và thực hiện lời hứa trước quốc hội / Liên Phương
Thông tin xuất bản H.;, 2006
Mô tả vật lý tr.52-54
Tóm tắt Theo thông lệ trước khi khai mạc một kỳ họp quốc hội , ban dân nguyện uỷ ban thường vụ quốc hội nhận được các văn bản trả lời về kết quả thực hiện lời hứa của các Bộ , ngành với đại biểu quốc hội tại kỳ họp trước đó . Do đó, nên chăng, việc bỏ phiếu tín nhiệm định kỳ có thể coi là chế tài để các Bộ trưởng thực hiện lời hứa như kiến nghị của một số đại biểu quốc hội.
Thuật ngữ chủ đề Thực thi pháp luật
Từ khóa tự do Kỳ họp quốc hội
Nguồn trích Tạp chí hiến kế lập pháp- số13/7/2006
000 00882nam a2200241 p 4500
00122444
0022
00417516
00520070420094412.0
008
0091 0
039|y20151004191745|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aLiên Phương
245|aHứa và thực hiện lời hứa trước quốc hội / |cLiên Phương
260|aH.;, |c2006
300|atr.52-54
520 |aTheo thông lệ trước khi khai mạc một kỳ họp quốc hội , ban dân nguyện uỷ ban thường vụ quốc hội nhận được các văn bản trả lời về kết quả thực hiện lời hứa của các Bộ , ngành với đại biểu quốc hội tại kỳ họp trước đó . Do đó, nên chăng, việc bỏ phiếu tín nhiệm định kỳ có thể coi là chế tài để các Bộ trưởng thực hiện lời hứa như kiến nghị của một số đại biểu quốc hội.
650|aThực thi pháp luật
653|aKỳ họp quốc hội
773|tTạp chí hiến kế lập pháp|gsố13/7/2006
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào