Bài trích
Toà án không nên có chức năng buộc tội /
Tác giả CN Phan Gia Ngọc
Nhan đề Toà án không nên có chức năng buộc tội / Phan Gia Ngọc
Thông tin xuất bản H., 2006
Mô tả vật lý tr. 2-2
Tóm tắt Tác giả đưa ra các nội dung cũng như trách nhiệm và quyền hạn của toà án trong việc xét xử phạm tội.Toà án phải đảm bảo cho mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, thực sự dân chủ khách quan.Thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, việc phán quyết của toà án phải căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên toá.Để việc tranh tụng tại phiên toà diễn ra dân chủ, bình đẳng, khách quan theo đúng định hướng tinh thần của cải cách tư pháp tại nghị quyết 08/NQ-TW ngày 02-01-2002 của bộ chính trị.
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng pháp luật
Từ khóa tự do Toà án
Từ khóa tự do Chức năng buộc tội
Nguồn trích Toà án nhân dân- Số 4/2006
000 01054nam a2200253 p 4500
00121317
0022
00415564
00520060317110310.0
008
0091 0
039|y20151004182002|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aPhan Gia Ngọc
245|aToà án không nên có chức năng buộc tội / |cPhan Gia Ngọc
260|aH., |c2006
300|atr. 2-2
520 |aTác giả đưa ra các nội dung cũng như trách nhiệm và quyền hạn của toà án trong việc xét xử phạm tội.Toà án phải đảm bảo cho mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật, thực sự dân chủ khách quan.Thẩm phán và hội thẩm nhân dân độc lập và chỉ tuân theo pháp luật, việc phán quyết của toà án phải căn cứ chủ yếu vào kết quả tranh tụng tại phiên toá.Để việc tranh tụng tại phiên toà diễn ra dân chủ, bình đẳng, khách quan theo đúng định hướng tinh thần của cải cách tư pháp tại nghị quyết 08/NQ-TW ngày 02-01-2002 của bộ chính trị.
650|aXây dựng pháp luật
653|aToà án
653|aChức năng buộc tội
773|tToà án nhân dân|gSố 4/2006
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào