Bài trích
Một số ý kiến về nâng cao chất lượng và hiệu quả hệ thống hoá pháp luật ở nươc ta hiện nay /
Tác giả CN Nguyễn Văn Động
Nhan đề Một số ý kiến về nâng cao chất lượng và hiệu quả hệ thống hoá pháp luật ở nươc ta hiện nay / Nguyễn Văn Động
Thông tin xuất bản H., 2005
Mô tả vật lý tr. 14-17
Tóm tắt Trong cả 2 hình thức của hệ thống pháp luật là tập hợp hoá và pháp điển hoá vã còn một số nhược điểm nhất định cần khắc phục như: công tác tập hợp hoá chưa theo kịp sự phát triển năng động của quản lý nhà nước và chưa đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của từng ngành, từng lĩnh vựct rong quản lý nhà nước; việc pháp điển hoá đòi hỏi phải thận trọng và có thời gian nhất định để xây dựng và ban hành bộ luật nhưng nhìn chung vẫn còn chậm so với yêu cầu quản lý nhà nước và quan lý xã hội...Trước tình hình mới, tác giả đưa ra một số yêu cầu nhằm hệ thống hoá pháp luật một cách hiệu quả như: thứ nhất việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống hoá pháp luật phải dựa trên cơ sở và nhằm thực hiện chủ chương đườn lối của Đảng về phát triển kinh tế văn hoá xã hội; thứ 2 phải đặt việc nâng cao chất lượng, hệ thống hoá pháp luật trong tổng thể các phương hướng và giải pháp pháp lý chủ yếu, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nói chung; thư 3 phải xuất phát từ nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu quản lý nhà nước
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Hệ thống hoá pháp luật
Nguồn trích Dân chủ và Pháp luật- 9-2005
000 01573nam a2200241 p 4500
00121111
0022
00415319
00520051114083625.0
008
0091 0
039|y20151004180827|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aNguyễn Văn Động
245|aMột số ý kiến về nâng cao chất lượng và hiệu quả hệ thống hoá pháp luật ở nươc ta hiện nay / |cNguyễn Văn Động
260|aH., |c2005
300|atr. 14-17
520 |aTrong cả 2 hình thức của hệ thống pháp luật là tập hợp hoá và pháp điển hoá vã còn một số nhược điểm nhất định cần khắc phục như: công tác tập hợp hoá chưa theo kịp sự phát triển năng động của quản lý nhà nước và chưa đáp ứng kịp thời những đòi hỏi của từng ngành, từng lĩnh vựct rong quản lý nhà nước; việc pháp điển hoá đòi hỏi phải thận trọng và có thời gian nhất định để xây dựng và ban hành bộ luật nhưng nhìn chung vẫn còn chậm so với yêu cầu quản lý nhà nước và quan lý xã hội...Trước tình hình mới, tác giả đưa ra một số yêu cầu nhằm hệ thống hoá pháp luật một cách hiệu quả như: thứ nhất việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hệ thống hoá pháp luật phải dựa trên cơ sở và nhằm thực hiện chủ chương đườn lối của Đảng về phát triển kinh tế văn hoá xã hội; thứ 2 phải đặt việc nâng cao chất lượng, hệ thống hoá pháp luật trong tổng thể các phương hướng và giải pháp pháp lý chủ yếu, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nói chung; thư 3 phải xuất phát từ nhiệm vụ, mục tiêu, yêu cầu quản lý nhà nước
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aHệ thống hoá pháp luật
773|tDân chủ và Pháp luật|g9-2005
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào