Bài trích
Một số yêu cầu đặt ra đối với "Luật khung" /
Tác giả CN Nguyễn Đình Đặng Lục
Nhan đề Một số yêu cầu đặt ra đối với "Luật khung" / Nguyễn Đình Đặng Lục
Thông tin xuất bản H., 2005
Mô tả vật lý tr. 38-40
Tóm tắt Tác giả đề cập đến: - "Luật khung" và sự tồn tại khách quan của "Luật khung"; - Những yêu cầu đặt ra đối với "Luật khung": xác định đúng mức độ "khung" trong các văn bản luật, xác định giới hạn của "khung pháp lý" trong quá trình xây dựng văn bản luật; văn bản hướng dẫn phải được chuẩn bị và ban hành đồng thời với văn bản luật.
Thuật ngữ chủ đề Xây dựng pháp luật
Từ khóa tự do "Luật khung"
Nguồn trích Nghiên cứu lập pháp- Số 2/2005
000 00849nam a2200241 p 4500
00120767
0022
00414687
00520050427091857.0
008
0091 0
039|y20151004175335|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aNguyễn Đình Đặng Lục
245|aMột số yêu cầu đặt ra đối với "Luật khung" / |cNguyễn Đình Đặng Lục
260|aH., |c2005
300|atr. 38-40
520 |aTác giả đề cập đến: - "Luật khung" và sự tồn tại khách quan của "Luật khung"; - Những yêu cầu đặt ra đối với "Luật khung": xác định đúng mức độ "khung" trong các văn bản luật, xác định giới hạn của "khung pháp lý" trong quá trình xây dựng văn bản luật; văn bản hướng dẫn phải được chuẩn bị và ban hành đồng thời với văn bản luật.
650|aXây dựng pháp luật
653|a"Luật khung"
773|tNghiên cứu lập pháp|gSố 2/2005
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào