Bài trích
Những thay đổi trong hệ thống pháp luật hình sự đương đại /
Tác giả CN Mat xi mô Vô gliôtti
Nhan đề Những thay đổi trong hệ thống pháp luật hình sự đương đại / Mat xi mô Vô gliôtti
Thông tin xuất bản Pari : Dallos, 2002
Mô tả vật lý tr.721-744
Tóm tắt Sự chênh lệch giữa thực tế và hệ thống pháp luật hình sự đương đại. Các giá trị cơ bản của cộng đồng về việc bảo vệ các giá trị, nguyên tắc cơ bản trong giai đoạn hiện nay. Khôi phục và tăng cường giá trị, nguyên tắc pháp lý trong lĩnh vực hình sự. Những biến đổi thực tế trong lĩnh vực hình sự trên cơ sở các đạo luật khác nhau. Vai trò của nghị viện và cơ sở buộc tội hình sự. Sự cần thiết vê thay đổi quan niệm về hình phạt, buộc tội, các định đề về mặt thuật ngữ và tính hiệu quả của chúng trong thời kỳ hậu hiện đại
Từ khóa tự do hệ thống pháp luật hình sự đương đại
Nguồn trích Tạp chí pháp luật hình sự và luật hình sự so sánh- số 4
000 01090nam a2200229 p 4500
00120148
0022
00413064
00520040406103724.0
008
0091 0
039|y20151004144706|zhaonh
040|aTVBTP
041|afre
044|aFR
100|aMat xi mô Vô gliôtti
245|aNhững thay đổi trong hệ thống pháp luật hình sự đương đại / |cMat xi mô Vô gliôtti
260|aPari : |bDallos, |c2002
300|atr.721-744
520 |aSự chênh lệch giữa thực tế và hệ thống pháp luật hình sự đương đại. Các giá trị cơ bản của cộng đồng về việc bảo vệ các giá trị, nguyên tắc cơ bản trong giai đoạn hiện nay. Khôi phục và tăng cường giá trị, nguyên tắc pháp lý trong lĩnh vực hình sự. Những biến đổi thực tế trong lĩnh vực hình sự trên cơ sở các đạo luật khác nhau. Vai trò của nghị viện và cơ sở buộc tội hình sự. Sự cần thiết vê thay đổi quan niệm về hình phạt, buộc tội, các định đề về mặt thuật ngữ và tính hiệu quả của chúng trong thời kỳ hậu hiện đại
653|ahệ thống pháp luật hình sự đương đại
773|tTạp chí pháp luật hình sự và luật hình sự so sánh|gsố 4
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào