Bài trích
Một số vấn đề pháp luật trong hoạt dộng công chứng cho doanh nghiệp nhà nước /
Tác giả CN Tăng Viễn Thọ
Nhan đề Một số vấn đề pháp luật trong hoạt dộng công chứng cho doanh nghiệp nhà nước / Tăng Viễn Thọ
Thông tin xuất bản Trung quốc : Nxb Bộ tư pháp Trung Quốc, 2003
Mô tả vật lý tr. 45-46
Tóm tắt công chứng cho các doanh nghiệp nhà nước thời kỳ chuyển đổi là một trong những hoạt động công chứng tương đối "nổi trội" trong thời kỳ hiện nay ở Trung Quốc. Tuy nhiên vấn đè pháp Luật phát sinh trong lĩnh vực này tương đối phức tạp. Bài viết đề cập đến mấy nội dung sau: một là căn cứ pháp lý cơ bản cho doanh nhgiệp chuyển đổi; hai là làm thế nào để bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ công nhân viên; ba là vấn đề áp dụng pháp luật trong bán đấu giá, đấu thầu và cạnh tranh; bốn là một số vấn đề cần chú ý khi ký kết hợp đồng
Từ khóa tự do công chứng
Từ khóa tự do doanh nghiệp nhà nước chuyển đổi
Nguồn trích Tư pháp Trung Quốc- số 5/2003
000 01124nam a2200241 p 4500
00119879
0022
00412724
00520040322104403.0
008
0091 0
039|y20151004143241|zhaonh
040|aTVBTP
041|achi
044|aCN
100|aTăng Viễn Thọ
245|aMột số vấn đề pháp luật trong hoạt dộng công chứng cho doanh nghiệp nhà nước / |cTăng Viễn Thọ
260|aTrung quốc : |bNxb Bộ tư pháp Trung Quốc, |c2003
300|atr. 45-46
520 |acông chứng cho các doanh nghiệp nhà nước thời kỳ chuyển đổi là một trong những hoạt động công chứng tương đối "nổi trội" trong thời kỳ hiện nay ở Trung Quốc. Tuy nhiên vấn đè pháp Luật phát sinh trong lĩnh vực này tương đối phức tạp. Bài viết đề cập đến mấy nội dung sau: một là căn cứ pháp lý cơ bản cho doanh nhgiệp chuyển đổi; hai là làm thế nào để bảo vệ quyền và lợi ích của cán bộ công nhân viên; ba là vấn đề áp dụng pháp luật trong bán đấu giá, đấu thầu và cạnh tranh; bốn là một số vấn đề cần chú ý khi ký kết hợp đồng
653|acông chứng
653|adoanh nghiệp nhà nước chuyển đổi
773|tTư pháp Trung Quốc|gsố 5/2003
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào