Bài trích
Thay đổi họ cho con trong trường hợp ly hôn và quyền nuôi dậy con được trao cho một bên vợ hoặc chồng
Nhan đề Thay đổi họ cho con trong trường hợp ly hôn và quyền nuôi dậy con được trao cho một bên vợ hoặc chồng
Thông tin xuất bản Munchen/Frankfurt am Mainz : C.H.Beck, 12/08/2002
Mô tả vật lý tr. 2371-2373
Tóm tắt Tác giả giới thiệu về sự phát triển của hoạt động xét xử trong các vụ việc về thay đổi họ cho con sau khi ly hôn xu hướng mới nhất trong hoạt động xét xử về vấn đề này là vận dụng trên chỉ quy định tại Điều 1618 câu số 4 BLDS, tức là thay đổi họ phải vì hạnh phúc của đứa trẻ và phù hợưp với hoàn cảnh của trẻ. Tòa án thiên về hướng tăng cường bảo vệ lợi ích của trẻ trong việc mang một họ liên tục, nâng cao địa vị pháp lý của người vợ, chồng không có quyền nuôi dậy con. Nội dung bài viết gồm: I/ Tóm tắt về vụ việc. II/ Thay đổi trong đường lối xét xử của tòa án hiến pháp liên bang về điều 3 luật thay đổi họ theo chuẩn vì hạnh phúc của đứa trẻ. III/ Đánh giá về sự thay đổi trong đường lối xét xử. IV/ Tóm tắt.
Từ khóa tự do Luật dân sự
Từ khóa tự do Thay đổi họ khi ly hôn
Nguồn trích Tư pháp mới- Số ngày 12/8/2002
000 00000cac#a2200000ui#4500
00118883
0022
00411073
00520020102
008010202s vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004134643|zhaonh
041|ager
245 |aThay đổi họ cho con trong trường hợp ly hôn và quyền nuôi dậy con được trao cho một bên vợ hoặc chồng
260|aMunchen/Frankfurt am Mainz : |bC.H.Beck, |c12/08/2002
300|atr. 2371-2373
520|aTác giả giới thiệu về sự phát triển của hoạt động xét xử trong các vụ việc về thay đổi họ cho con sau khi ly hôn xu hướng mới nhất trong hoạt động xét xử về vấn đề này là vận dụng trên chỉ quy định tại Điều 1618 câu số 4 BLDS, tức là thay đổi họ phải vì hạnh phúc của đứa trẻ và phù hợưp với hoàn cảnh của trẻ. Tòa án thiên về hướng tăng cường bảo vệ lợi ích của trẻ trong việc mang một họ liên tục, nâng cao địa vị pháp lý của người vợ, chồng không có quyền nuôi dậy con. Nội dung bài viết gồm: I/ Tóm tắt về vụ việc. II/ Thay đổi trong đường lối xét xử của tòa án hiến pháp liên bang về điều 3 luật thay đổi họ theo chuẩn vì hạnh phúc của đứa trẻ. III/ Đánh giá về sự thay đổi trong đường lối xét xử. IV/ Tóm tắt.
653|aLuật dân sự
653|aThay đổi họ khi ly hôn
773|tTư pháp mới|gSố ngày 12/8/2002
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào