Bài trích
Bộ Tư pháp trong hệ thống quyền lực Nhà nước liên bang Nga /
Tác giả CN Iu.Traica
Nhan đề Bộ Tư pháp trong hệ thống quyền lực Nhà nước liên bang Nga / Iu.Traica
Mô tả vật lý tr. 2-7
Tóm tắt Lịch sử hình thành Bộ Tư pháp (BTP) ở Nga. Vai trò, vị trí, chức năng của BTP trong những năm đầu thế kỷ 21. Các chức năng truyền thống và một số chức năng mới của BTP trong năm 2002: Nhiệm vụ báo cáo với Tổng thống và Chính phủ Nga về tình hình pháp chế; tình hình thi hành án, về tình hìnhgiam giữ người bị tình nghi, bị can, bị cáo, người phạm tội. Chỉ đạo và củng cố hệ thống các cơ quan tư pháp, bảo đảm tính thống nhất trong hoạt động của cơ quan tư pháp TW và địa phương. Hoạt động xây dựng pháp luật của BTP Nga trong các lĩnh vực luật hiến pháp, xây dựng pháp luật về tổ chức Nhà nước, về bầu cử, quốc tịch, về quyền công dân, dân sự, đất đai, môi trường.... Nhiệm vụ trong việc hình thành khung pháp luật kinh tế, pháp luật tài chính, ngân hàng, cạnh tranh, phá sản... Nhiệm vụ bảo đả ...
Từ khóa tự do Nhà nước
Từ khóa tự do Bộ tư pháp Nga
Nguồn trích Tư pháp Nga- số 9/2002
000 00000cac#a2200000ui#4500
00118839
0022
00411029
00520011226
008122601s vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004134459|zhaonh
041|arus
100|aIu.Traica
245 |aBộ Tư pháp trong hệ thống quyền lực Nhà nước liên bang Nga / |cIu.Traica
300|atr. 2-7
520|aLịch sử hình thành Bộ Tư pháp (BTP) ở Nga. Vai trò, vị trí, chức năng của BTP trong những năm đầu thế kỷ 21. Các chức năng truyền thống và một số chức năng mới của BTP trong năm 2002: Nhiệm vụ báo cáo với Tổng thống và Chính phủ Nga về tình hình pháp chế; tình hình thi hành án, về tình hìnhgiam giữ người bị tình nghi, bị can, bị cáo, người phạm tội. Chỉ đạo và củng cố hệ thống các cơ quan tư pháp, bảo đảm tính thống nhất trong hoạt động của cơ quan tư pháp TW và địa phương. Hoạt động xây dựng pháp luật của BTP Nga trong các lĩnh vực luật hiến pháp, xây dựng pháp luật về tổ chức Nhà nước, về bầu cử, quốc tịch, về quyền công dân, dân sự, đất đai, môi trường.... Nhiệm vụ trong việc hình thành khung pháp luật kinh tế, pháp luật tài chính, ngân hàng, cạnh tranh, phá sản... Nhiệm vụ bảo đả ...
653|aNhà nước
653|aBộ tư pháp Nga
773|tTư pháp Nga|gsố 9/2002
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào