Bài trích
Giải pháp nhằm phục hồi ngành xây dựng tại Malay sia /
Tác giả CN Phương Anh
Nhan đề Giải pháp nhằm phục hồi ngành xây dựng tại Malay sia / Phương Anh
Mô tả vật lý tr.22
Tóm tắt Khủng hoảng kinh tế ở khu vực ASEAN đã làm cho những hoạt độgn xây dựng của Malay sia tạm ngừng hoạt động .Trong suốt một thập kỷ qua , tìnhtrạng xây dựng quá nhiều vượt quá các yêu cầu của nền kinh tế đã dẫn đến chiều hướng đi xuống của ngành công gnhiệp này.Theo hội đồng kinh tế quốc gia (NEAC) hệ thống ngân hàng và ngành xây dựng cần được củng cố vững mạnh thì mới có thể kéo nền kinh tế thoát khỏi cơn suy thoáiđầu tiên trong một thâp kỷ qua.Chính quyền cho biết sẽ trích ngân quỹ khoảng 5 tỷ Ringgít (tương đương 1,2 tỷ USD) cho những dự án xây dựng hệ thống cấp thoát nước , đường sá, bến cảng, sân bãi..
Từ khóa tự do Tạp chí
Từ khóa tự do ASEANViệt nam và Đông nam á ngày nay
Từ khóa tự do Malay sia
Nguồn trích Việt nam và Đông nam á ngày nay- 16
000 00000caA#a2200000ui#4500
00115695
0022
0047141
00519960229
008022996s vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004112417|zhaonh
041|avie
100|aPhương Anh
245 |aGiải pháp nhằm phục hồi ngành xây dựng tại Malay sia / |cPhương Anh
300|atr.22
520|aKhủng hoảng kinh tế ở khu vực ASEAN đã làm cho những hoạt độgn xây dựng của Malay sia tạm ngừng hoạt động .Trong suốt một thập kỷ qua , tìnhtrạng xây dựng quá nhiều vượt quá các yêu cầu của nền kinh tế đã dẫn đến chiều hướng đi xuống của ngành công gnhiệp này.Theo hội đồng kinh tế quốc gia (NEAC) hệ thống ngân hàng và ngành xây dựng cần được củng cố vững mạnh thì mới có thể kéo nền kinh tế thoát khỏi cơn suy thoáiđầu tiên trong một thâp kỷ qua.Chính quyền cho biết sẽ trích ngân quỹ khoảng 5 tỷ Ringgít (tương đương 1,2 tỷ USD) cho những dự án xây dựng hệ thống cấp thoát nước , đường sá, bến cảng, sân bãi..
653|aTạp chí
653|aASEANViệt nam và Đông nam á ngày nay
653|aMalay sia
773|tViệt nam và Đông nam á ngày nay|g16
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào