Bài trích
Cải cách doanh nghiệp nhà nước và con đường phía trước /
Tác giả CN Nguyễn Đình Tài, Đinh Trọng Thắng
Nhan đề Cải cách doanh nghiệp nhà nước và con đường phía trước / Nguyễn Đình Tài, Đinh Trọng Thắng
Thông tin xuất bản H.;, 2009
Mô tả vật lý tr.
Mô tả vật lý tr.7-10
Tóm tắt Khái quát 1 số kết quả đạt được trong cải cách doanh nghiệp nhà nước. Đề ra cac chủ trương chính sách và biện pháp đẩy mạnh quá trình cải cách, hoàn thiện và phát triển các tập đoàn kinh tế nhà nước
Thuật ngữ chủ đề Nghiên cứu trao đổi
Từ khóa tự do Cải cách doanh nghiệp nhà nước
Nguồn trích Dân chủ và pháp luật- số /2009
Nguồn trích Kinh tế và dự báo- số 20 tháng 10/2009
000 00885nam a2200289 p 4500
00125925
0022
00423677
00520100310151453.0
008
0091 0
039|y20151004222401|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
100|aNguyễn Đình Tài, Đinh Trọng Thắng
245|aCải cách doanh nghiệp nhà nước và con đường phía trước / |cNguyễn Đình Tài, Đinh Trọng Thắng
260|aH.;, |c2009
300|atr.
300|atr.7-10
520 |aKhái quát 1 số kết quả đạt được trong cải cách doanh nghiệp nhà nước. Đề ra cac chủ trương chính sách và biện pháp đẩy mạnh quá trình cải cách, hoàn thiện và phát triển các tập đoàn kinh tế nhà nước
650|aNghiên cứu trao đổi
653|aCải cách doanh nghiệp nhà nước
773|tDân chủ và pháp luật|gsố /2009
773|tKinh tế và dự báo|gsố 20 tháng 10/2009
890|a0|b0|c0|d0

Không tìm thấy biểu ghi nào

Không có liên kết tài liệu số nào