Sách Tiếng Việt
3.34(V) C 101
Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tư Quốc Hội khóa 12
UDC 3.34(V)
Cutter C 101
Nhan đề Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tư Quốc Hội khóa 12
Thông tin xuất bản H. : Nxb Chính Trị Quốc Gia, 2009
Mô tả vật lý 316tr.: ; 19 cm
Tóm tắt Cuốn sách bao gồm 18 báo cáo và nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 12 năm 2008.
Từ khóa tự do NGhị quyết
Từ khóa tự do Quốc hội khóa 12
Từ khóa tự do kỳ họp thứ tư
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10022574-5
000 00700nam a2200265 p 4500
00114667
0021
00430449
005201601271055
008130611s2009 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20160127105351|bthuvien3|y20151004103134|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a3.34(V)|bC 101
245|aCác nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tư Quốc Hội khóa 12
260|aH. : |bNxb Chính Trị Quốc Gia, |c2009
300|a316tr.: ; |c19 cm
520 |a Cuốn sách bao gồm 18 báo cáo và nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ tư quốc hội khóa 12 năm 2008.
653|aNGhị quyết
653|aQuốc hội khóa 12
653|akỳ họp thứ tư
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10022574-5
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2013/a231thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10022574 Giá Sách Tiếng Việt 3.34(V) C 101 Sách Tiếng Việt 1
2 10022575 Giá Sách Tiếng Việt 3.34(V) C 101 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào