Sách Tiếng Việt
Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam
Giá tiền 64000
Nhan đề Di chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2019
Mô tả vật lý 148tr. ; 20,5cm.
Từ khóa tự do Di chúc
Từ khóa tự do Hồ Chí Minh
Từ khóa tự do Giá trị lịch sử
Từ khóa tự do Ý nghĩa định hướng
Từ khóa tự do Cách mạng Việt Nam
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10027711-3
000 00000nam#a2200000ui#4500
00139815
0021
0044A288434-9008-49E2-96AD-4FBBF5EA0788
005202005191412
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |c64000
039|y20200519141505|zthuvien1
245 |aDi chúc của chủ tịch Hồ Chí Minh giá trị lịch sử và ý nghĩa định hướng cho cách mạng Việt Nam
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2019
300 |a148tr. ; |c20,5cm.
653 |aDi chúc
653 |aHồ Chí Minh
653 |aGiá trị lịch sử
653|aÝ nghĩa định hướng
653|aCách mạng Việt Nam
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10027711-3
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2019/10027713thumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10027711 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 1
2 10027712 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 2
3 10027713 Giá Sách Tiếng Việt Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào