Sách Tiếng Việt
34(V)01 H305
Hiến pháp năm 1946 - Những giá trị lịch sử :
UDC 34(V)01
Cutter H305
Tác giả CN Văn phòng Quốc hội
Nhan đề Hiến pháp năm 1946 - Những giá trị lịch sử : Sách chuyên khảo
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017
Mô tả vật lý 383tr ; 21cm
Tóm tắt Cuốn sách tập hợp các bài viết làm rõ bối cảnh lịch sử, giá trị nội dung, ý nghĩa lịch sử của Hiến pháp năm 1946
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do 1946
Từ khóa tự do Giá trị lịch sử
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(4): 10026786-8, 10026911
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138528
0021
004CE3FE48A-6964-4AAC-83B5-89FC52E89D25
005201803220906
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20180322090854|bthuvien3|c20180316160117|dthuvien3|y20180314103841|zthuvien2
080 |a34(V)01|bH305
100 |aVăn phòng Quốc hội
245 |aHiến pháp năm 1946 - Những giá trị lịch sử : |bSách chuyên khảo
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2017
300 |a383tr ; |c21cm
520 |aCuốn sách tập hợp các bài viết làm rõ bối cảnh lịch sử, giá trị nội dung, ý nghĩa lịch sử của Hiến pháp năm 1946
653 |aHiến pháp
653 |a1946
653 |aGiá trị lịch sử
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(4): 10026786-8, 10026911
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2018/10026788thumbimage.jpg
890|a4|b1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026786 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)01 H305 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:04-12-2018
2 10026787 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)01 H305 Sách Tiếng Việt 4
3 10026788 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)01 H305 Sách Tiếng Việt 5
4 10026911 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)01 H305 Sách Tiếng Việt 4
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào